27/02/2016

Tipoloxía das casas

Ao longo do tempo a tipoloxía das casas foi variando na nosa aldea. O deseño das construcións depende de varios factores: ecolóxicos, cronolóxicos, económicos, etc.
Os materiais tradicionais eran a pedra, a madeira, o barro e vexetais como o colmo. 
Hoxe en Millares non quedan exemplos das pallozas.
Nalgunhas edificacións hai partes das antigas casas terreas, é dicir, dun único piso cun faiado debaixo do lousado.


En canto ás de dous pisos, hainas de planta cadrada e rectangular.Fican dúas con curral, espazo situado a carón da casa, descuberto e valado, onde se ceibaban certos animais domésticos, ou se deixaban os apeiros, o carro, a leña ou o toxo, etc.


A veces as partillas dividían as casas e logo cada partícipe ampliaba a súa parte. Atopouse en Millares unha vivenda chamada a casa do Cuarto pero descoñécese se é algunha das que hai hoxe ou se desapareceu.


Viñan canteiros e carpinteiros de varios lugares como Francisco García que aparece nun recibo do ano 1824, veciño do concello asturiano de Castropol.O aproveitamento da pedra local, como base fundamental da construción na arquitectura, levou ao campesiño galego a un profundo coñecemento do comportamento e das súas características, que loxicamente implicará a utilización de solucións claras e directas na resolución dos distintos problemas construtivos e estruturais.


Hai vivendas en Millares con paredes feitas hai máis de douscentos anos e seguen resistindo o paso do tempo, non como algunhas edificacións que se fan hoxe en día como na Cidade da Cultura compostelana (onde caen as lousas) ou na Cidade das Artes e das Ciencias valenciana (onde caen anacos), con orzamentos millonarios e apenas estreadas.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...