28/05/2012

Oficios tradicionais


Os carteiros
Os carteiros rurais diferenciábanse basicamente dos urbanos, en que podían traballar a tempo parcial e con maior autonomía.
A repartición no medio rural, tiña máis dificultades que nos centros urbanos, ao estar máis diseminados os domicilios dos destinatarios, cando o terreo o permitía, era frecuente, nos anos cincuenta o sesenta do século pasado, o uso da bicicleta.
Nalgúns casos a chegada do carteiro constituía todo un acontecemento, pois traía noticias dos fillos que estaba na mili ou que tiveran que emigrar. Pola contra, unha carta inesperada tamén ás veces lle acompañaba certo temor, pois con frecuencia era o medio para comunicar desgracias ou reclamacións de calquera tipo.


A cartería de Millares
Houbo un tempo no que en Millares tamén tivemos carteiro, aló polos anos 1960-1970. No enderezo das cartas, paquetes, etc.. aparecía: “Cartería de Millares”. E ata fai pouco tempo existía unha caixa de correo similar á da imaxe.


As carterías eran oficinas do servizo de correos, rexidas por carteiros. Ocupaban o último lugar na xerarquía da organización postal. A súa principal función era de nexo entre o usuario
e as administracións principais de correos.

No Estado comezaron a circular plenamente os primeiros selos de correos o 1 de xaneiro de 1850.
Algúns selos da época da cartería e outros que circularon por Millares.

Ningún comentario:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...