18/04/2013

Século VIII, musulmáns en Millares?

Estiveron os musulmáns en Millares instalados ou de paso? É improbable**. 
A presencia musulmá en Galiza foi irrelevante, e o conxunto do país non chegou ser ocupado. Probablemente chegaron no ano 716 a algunha zona galega, pero xa no ano 740 os islámicos abandonárona. 


Tan brevísima presencia, restrinxida seguramente ás áreas limítrofes non deixou ningún tipo de pegada. O que si houbo, foi expedicións militares procedentes de Córdoba que tiñan por finalidade o saqueo e a submisión vasalática. Posiblemente unha expedición acadase eventualmente Lugo, nunha acción puntual militar. 
En canto ó suposto asentamento bérber limitaríase ás extremas dos antigos conventos bracarense e asturicense. En todo caso Galiza non foi incorporada ó califato cordobés, de maneira que na Península había dous espazos políticos: España (denominación asignada á parte musulmá) e Galiza (o territorio cristián do noroeste abarcando o espazo da tradicional provincia romana de Gallaecia e do reino suevo). 
Así é como denominan as crónicas árabes, norteeuropeas e documentos cristiáns da época (Jalikiah, Galizuland, Gallicea, Gallaecia).


Vida campesiña no século VIII

Polo tanto en Galiza non existiu o que a historia tradicional medieval insistía de “reconquista e repoboación” porque non houbo invasión. Idealizouse e construíuse unha artificiosa historia interesada e romántica polo poder centralista español.
A documentación existente para nada permite asegurar o inicio de ningunha empresa (nin reconquistadora nin doutro tipo) en Asturias, o que alí sitúa a tradición poderíase localizar noutros lugares e conviría pasar por alto todo o inventado a partir dela.

**Una vella tradición asegura que Alfonso II o Casto
enfrontouse aquí a un exército islámico no próximo Campo dá
Matanza. O certo é que o monarca astur pasaría por estas terras,
camiño de Compostela, entre 820 e 830, período probable do
descubrimento do sepulcro de Santiago.

Ningún comentario:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...