14/05/2013

Veciños da parroquia

PORTAL DE ARQUIVOS ESPAÑOIS, PARES, información pública.
Xulgado de Arribadas e Alzadas de Cádiz (España), Ano de 1796.
Expediente de información e licenza de pasaxeiro a Indias de Mª Vicenta Villar, veciña de Sanlucar de Barrameda, muller de Francisco de Sales, coa súa filla pequena, e o seu criado José Pardo Escobar, de 23 anos de idade, solteiro, natural de San Miguel da Braña, xurisdición de Neira de Rey, bispado de Lugo, a Veracruz (Mejico), na fragata La Gallega.Veracruz                             Fragata La Gallega
Selo cuarto, corenta marabedís, ano 1796.
A Dona Mª Vicenta Villar, veciña da cidade de Sanlúcar de Barrameda, concedeu o consello, licencia para que poida pasar á compañía do seu marido Don Francisco de Sales París, que se acha servindo a alcaldía maior de Ouezepeque na Nova España, embarcando en calquera navío de bandeira de Su Majestad que saír dese porto para o de Veracruz ou A Habana, cunha filla de sete anos, un criado e unha criada, o que participo a vostede co fin de que non se lle poña embarazo no seu embarco, con tal de que antes de executalo, os referidos criados, fagan constar non ser casados, e se o fosen, que cumpran coa lei levando precisamente aos seus consortes, e que por información recibida ante a xustiza da súa terra, cos sinais das súas persoas, xustifiquen non ser dos que teñen prohibición para pasar aos reinos das indias, facendo así eles como a Dona María, o xuramento afeito de que non intervirán, consentirán nin disimularán cousa ningunha en canto á pasaxe a aqueles dominios, das persoas chamadas polisóns ou chovidos, que son os que van sen licenza nin oficio, se non que o participarán ao comandante a xefe do navío, a quen corresponda para que non se poidan ocultar, segundo o resolto neste particular, Deus guie a vostede.
Madrid a 3 de febreiro de 1796.
Cadiz 27 de abril de 1796:
Feito o xuramento de polizontes a interesada nesta carta, expídaselle pola comisaria interna a correspondente licenza para que coa súa filla Dona Mª del Carmen e o seu criado José Pardo Escobar, de idade de 23 anos, solteiro, natural de San Miguel de la Braña, xurisdición de Neira del Rey, na provincia de Lugo, se embarque na fragata La Gallega que fai viaxe a Veracruz en intelixencia de que non leva á criada, e se lle concede.
Presidente xuíz de alzadas e arribadas de Cadiz.
O 27 de abril de 1796, expediuse a correspondente licenza de embarque nos termos que prevén o documento anterior.

Ningún comentario:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...