11/11/2016

O salNo século XIX a un veciño da nosa aldea danlle o encabezamento do sal. Nun documento os veciños da xurisdición da Baleira, danlle poder ao noso veciño para que reclame ante a monarquía polos prezos excesivos, polos elevados encabezamentos que tiñan que soportar as aldeas e por impedir a importación de sal máis barata doutros sitios. A monarquía tiña o monopolio e abusaba. "Na xurisdición da Valeira, e lugar de Barcia... diante de min e das testemuñas constituídas persoalmente e en Xunta plena...veciños da parroquia de santa Mariña de Librán ... veciños do couto de Vilaselle...veciños da parroquia da Fontaneira...veciños da freguesía da Lastra...veciños da parroquia de Cubilledo...veciños da Degolada...fregueses de Retizós...o cura da parroquia de san Miguel da Braña, co seus veciños Pedro Gómez, Xosé Rico...todos veciños desta mencionada xurisdición da Baleira por si e en nome dos máis
ausentes, enfermos, impedidos polas súas indisposicións físicas non puideron concorrer á solemnidade e esta sesión e pública do outorgamento desta operación...obríganse, e prestan a suficiente caución...unanimemente dixeron...de salinas no Reino e esta Provincia..outorgan todo o seu poder cumprido, canto teñen e en dereito se requira, poida máis e deba valer a...veciño do lugar de Millares..."A importancia do sal na historia de Galiza foi moi importante debido á produción pesqueira na costa e cárnica no interior.A posesión do sal foi disputada polos máis poderosos: primeiro os mosteiros logo a monarquía. Antigamente houbo varias salinas na Galiza. O nome da comarca do Salnés fai referencia ás salinas que houbo na beiramar da comarca. Hai varios restos nas costas galegas e tamén documentos medievais que fan referencia a salinas na costa lucense.
No ano 1745, Sarmiento ao relatar a súa famosa viaxe a Galiza, fai alusión ás salinas da Lanzada e Noalla, e tres anos máis tarde, en carta ao seu irmán comunícalle que Galiza "teniendo más de ciento cincuenta leguas de costas de océano y con mil sitios para salinas, le venga y necesite la sal de países extraños".


Esta estrañeza de Sarmiento polas poucas salinas de Galiza en xeral, procedía do ano 1338 cando o rei de Castilla Afonso XI decidira por Real Orden a propiedade real sobre as salinas, organizando o imposto correspondente para a súa extracción e envío a diversos lugares, iniciándose á vez o que daría no futuro a lenta desaparición das salinas de Galiza.A actuación real foi contraria ao desenvolvemento das pesqueirías galegas que entrarán nunha fase de decadencia dende o século XVI.

1 comentario:

Anónimo dixo...

Polo san Martiño mata o teu porquiño

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...